Alternativdoktoren
Refleksolog

Alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve, hårmineral-analyse m.mer.

Endelig, en rask og enkel måte til å finne årsaken til dine helseplager uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Få oppfølging og veiledning på telefon eller E-Post slik at du kan behandle dine plager selv og gjennopprette balansen i kroppen.

I Am Presens Alternativ helsesjekk er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan.

Hva kan alternativ helsesjekk brukes til ?

I auraen registres alt som skjer med kroppen, og hele kroppens tilstand kan måles ut i fra auraens utstråling. Alternativ helsesjekk kan måle alle typer ubalanser både akutte og kroniske. den kan oppdage ubalanser som er under utvikling slik at en kan starte med behandling lenge før det får utvikle seg til noen sykdom. Personen som skal måles trenger heller ikke være tilstede under selve målingen, men kan bestille helsesjekken via nettbutikken eller telefon. Når jeg mottar Bestillingen og den er blitt betalt utfører jeg Målingen, du mottar etterpå en detaljert tilbakemelding over helsetilstanden din og hva du skal gjøre for å gjennopprette balansen igjen. Alternativdoktoren har brukt alternativ helsesjekk siden 1998 og har meget gode resultater med denne metoden for å finne årsaken til folks helseplager uannsett hvor de bor og har hjulpet mange til å gjennopprette balansen i kroppen sin.

Hva inneholder en alternativ helsesjekk ?

En alternativ helsesjekk inneholder vanligvis opplysninger over hva som er årsaken til dine ubalanser som f.eks Hvilke organer som er i ubalanse og hvilke vitaminer og mineraler du mangler og hvor mange prosent som mangler av de forskjellige vitaminene og mineralene. Om det er virus, parasitter, candidasopp, bakterier, betennelser osv i kroppen. Eventuelt hvilke hormoner som er i ubalanse. Andre ting som kan ha betydning for at du skal kunne gjennopprette balansen i kroppen. Auradiagnosen inneholder også en tilrettelagt behandlingsplan som vil være den beste ut ifra din nåværende helsetilstand for å snu og gjennopprette balansen i kroppen. Er du en av de mange som er trøtt og sliten med lite overskudd eller som ikke finner årsaken til dine plager og sykdommer eller er du bare usikker på din helsetilstand. Prøv en alternativ helsesjekk for å finne årsaken !

Hva er forskjell på blodprøve eller urinprøve ?

Aura er et lagringsmedium og auradiagnose gir informasjon om hele kroppens tilstand og viser kroppens helsetilstand. Mens en blodprøve gir deg informasjon om tilstanden på akkurat det tidspunktet/den dagen prøven tas. Hvis du f eks har spist en banan før blodprøven kan denne vise høyt kaliumnivå, selv om du i virkeligheten kanskje har underskudd på kalium. En urinprøve viser hva og hvor mye som blir skilt ut av kroppen, ikke hva kroppens tilstand er.

Hva gjør alternativ helsesjekk spesiell ?

Hva kan jeg få hjelp med ?

Du kan få hjelp til de fleste helseplager og uballanser som du bruker din lege til. Nedenfor finner du noen eksempler på de mest brukte plager mange mennesker sliter med.

Trenger du mer informasjon om hva jeg kan hjelpe deg med ring mobil +47 90160422