Alternativdoktoren
Refleksolog

Hjelp med hjerteproblemer.

Få effektiv hjelp og behandling for hjertebank, hjerteflimmer, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, høyt kolestrol, m.mer med alternativ medisin
Hjerte- og karsykdommer er hyppig forekommende og er den viktigste dødsårsaken i Norge i dag. Hjertesykdom innbefatter sykdomstilstander i selve hjertemuskelen, i hjerteklaffene, i blodforsyningen til hjertet og forstyrrelser i hjerterytmen. Sykdom i blodårene omfatter først og fremst åreforkalkning, høyt blodtrykk og utposning eller sprekk på pulsårene (aortaaneurisme).   Forkalkning i blodårene (arteriosklerose) utgjør den største gruppen av sykdomstilfellene innen hjerte-karsykdommene. Avleiring av kolesterol og kalk i blodåreveggen kan føre til innsnevringer og redusert blodtilførsel og i verste fall tilstopping av en blodåre. En delvis tilstopping av blodårene til hjertet, de såkalte kransårene, gir symptomer i form av angina pectoris (hjertekrampe). Dersom disse blir nesten tette eller helt tette, oppstår et hjerteinfarkt. En tilstand med forkalkning i kransårene kalles koronarsykdom. Hvis pulsårene til hjernen tilstoppes, fører dette til hjerneslag. Hjerneslag kan også forårsakes av en blødning i hjernens blodårer. Man kan også få forsnevringer i pulsårene til indre organer eller i pulsårene til armer og spesielt ben. Når dette skjer i blodårene i ben
 

Hvordan få hjelp ?

Få effektiv hjelp og veiledning der du bor for de fleste hjerteproblemer uten at du selv trenger å komme til konsultasjon, slik at du kan gjenopprette balansen i kroppen din.
Alternativdoktoren har siden 1998 hjulpet mange mennesker over hele Norge med å bli kvitt hjerteproblemer. For at du skal lykkes med å snu og rette opp balansen i de organene som er årsaken til dine hjerteproblemer må en først starte med en alternativ helsesjekk med auradiagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og hvor årsaken ligger. Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen og hva som er årsaken til disse ubalansene. Les mer om alternativ helsesjekk her.

For å snu alle ubalanser som er involvert med hjertproblemer, deles behandlings prosessen inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt. I samarbeid med klienten lager man en behandlingsplan. Målet med behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosser som er årsaken til hjerteproblemene.

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , det vil si at pasienten selv har ansvaret for behandlingen og de tiltakene som gjøres, mens behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at pasienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminre, homeopati, urter ol.

Trenger du mer informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg ring mobil +47 90160422