Alternativdoktoren
Refleksolog

Hjelp for høyt blodtrykk

Snu og fjern årsaken til høyt blodtrykk med alternativ medisin slik at du unngår mer alvorlige tilstander.
Høyt blodtrykk er ett av de største helseproblemene i den vestlige verden. De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men er nært knyttet opp mot livsstilsykdommer som hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer, diabetes og fedme. Det antas at ca. 15 % av den voksne befolkningen i Norge har en behandlingstrengende høyt blodtrykk, og 7-800 000 mennesker står på blodtrykkssenkende behandling.

Årsak
Høyt blodtrykk kan ha flere årsaker. Enkelte er livsstilsrelaterte, mens andre skyldes sykdommer.

Røyking og unormalt stort alkoholinntak er to risikofaktorer for høyt blodtrykk. Fedme og høy BMI er negativt for blodtrykket. Det gjelder også lite fysisk aktivitet og høyt saltinntak. Det er ulike sykdommer som kan gi høyt blodtrykk. Nyrene er svært sentrale i blodtrykksreguleringen, og har man nyresykdommer, er man i en risikogruppe for å få høyt blodtrykk sekundært til dette. Noen har sykdommer som endrer hormonbalansen i blodet som også kan gi høyt blodtrykk.

Behandling
Hvis du har høyt blodtrykk i flere år, øker risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Også nedsatt nyrefunksjon sees ofte etter mange år med for dårlig kontrollert blodtrykk. Dette gjelder også om en person har moderat forhøyet blodtrykk.   For at du skal kunne gjennoprette balansen er det ofte flere ubalanser og prosser i de forskjellige organene som er årsaken til at du har utviklet hjerteinfarkt som må snus, dette tar selvfølgelig noe tid.

Nå kan du få effektiv hjelp der du bor med alternativ medisin for høyt blodtrykk uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Du får hjelp og veiledning på telefon slik at du kan unngå nytt hjerteinfarkt.
Alternativdoktoren har arbeidet med alternativ medisin siden 1998 og har hjulpet mange mennesker over hele landet. For at du skal kunne få hjelp til å lykkes med å snu og rette opp balansen i kroppen og de organene som er årsaken til høyt blotrykk må en først starte med en alternativ helsesjekk med auradiagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og for og finne ut hva som er årsaken og hvor en skal starte med behandlingen.

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan. Les mer om alternativ helsesjekk her.   For å snu alle ubalanser som er involvert med høyt blodtrykk, deles behandlingsprossen inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt. I samarbeid med klienten lager man en behandlingsplan.

Målet med behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosser som er årsaken til høyt blodtrykk.
  Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , det vil si at pasienten selv har ansvaret for behandlingen og de tiltakene som gjøres, mens behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at pasienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminre, homeopati, urter ol.  

Trenger du mer informasjon om hva jeg kan hjelpe deg med ring mobil +47 90160422